Virkesverdi, - apteringsoppfølging i en ny tid

Virkesverdi er et dataprogram som kan installeres både på kontoret (PC) og i hogstmaskinen. Programmet består av 3 deler:

1. Opparbeiding: Analyse av HPR-filer (produksjonsfiler)

2. Dimensjoner: Analyse av HQC-filer (kontrollmålingsfiler)

3. Aptering: Simulering

I hogstmaskin kan programmet kontinuerlig overvåke «opparbeiding» og «dimensjoner».

Målsetting: Deltakerne skal etter kurset kunne bruke og nyttegjøre seg av programmet Virkesverdi.

Kurset kan kjøres for grupper på 6-10 personer.

Temaer:

 • Installere og bruke dataprogrammet Virkesverdi
 • Kunne forstå og kjenne til programmets muligheter og begrensninger
 • Maskinføreren skal kunne analysere og evaluere sin egen kapping
 • Skog- eller sagbruksfunksjonæren skal kunne forstå hvorfor tømmerutfallet ble som det ble ut fra skogtype og prisliste

Målgruppe: Ansatte i tømmeromsetningsorganisasjonene, entreprenører og maskinførere, sagbruksfunksjonærer.

Pris: Pris per deltaker: kr 1 800,-

Kursinstruktør:

Informasjon og avtaler om kurs:

Skogkurs v/ Mikael Fønhus

Bestille programvare

Kontakt

 • Mikael Fønhus

  Senior prosjektleder

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  Telefon: 992 87 002

  E-post: mf@skogkurs.no