Praktisk bruk av skogbruksplanen – 4 timer


Kurset er tilpasset skogeiere som nylig har mottatt skogbruksplan.

Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

Emner for kurset:

 • Skogbruksplanens innhold.
 • Skogens utviklingsfaser.
 • Faguttrykk og terminologi.
 • Skogbruksplankartet.
 • Skogbrukets aktører.
 • Planens miljøinformasjon og skogeierens miljøansvar.
 • Skogfond og tilskuddsordninger.
 • Tømmerressursenes økonomiske verdi.
 • Å bruke planinformasjonen til planlegging av skogkultur, hogst, beregne tømmerinntekter, veibygging mm.

 

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrettelagt for 3-4 timer, og gjennomføres ofte på kveldstid. Deltakerne tar med sin egen skogbruksplan.
Diskusjon, erfaringsutveksling og avklarende spørsmål er sentrale deler i kurset.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no