Bygging og bruk av skogsveier

Kurset tar for seg de fleste problemstillinger som er relevante i dialogen mellom skogeier og skogsveikyndig person om bygging og bruk av skogsvei.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for skogpådriver/skogbruksveileder.

Kursinnhold

 • Hva er en skogsvei
 • Prosesser og roller
 • Landbruksveiforskriften og veinormalene
 • Økonomi
 • Organisering av veilag
 •  Ansvarsforhold
 • Krav til planlegging og anbudsinnbydelse
 • Bruk og vedlikehold

Varighet og praktisk info
Kurset består av 2 dager (15 timer) med forelesning og 1 dag med befaring av skogsveier. Tidspunktet for befaringen avklares nærmere med kursdeltakerne.

Forhåndskunnskaper
Det er en fordel med generell kunnskap om skogbruk og veier

Påmelding
Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring av kurset. 

 

Kontakt

 • Martin BrĂ¥then

 • Martin BrĂ¥then

  Prosjektleder

  Driftsteknikk og infrastruktur

  Telefon: 976 11 916

  E-post: mb@skogkurs.no