Eierskifte med fokus på skog - erfaringer med ny skogbeskatning

Norges Bondelag og Skogbrukets Kursinstitutt arrangerte vinteren 2017 kurs om den nye skogbruksbeskatningen, med en oppfølger våren 2018. Vi følger nå opp med et nytt dagskurs med hovedfokus på eierskiftesituasjonen.

Bakgrunn

Med endret skogbeskatning fra 2016 har det kommet opp et antall problemstillinger og muligheter som ny og gammel skogeier bør kjenne til og håndtere i prosessen ved overdragelse. Disse skattemessige handlingsrommene varierer med ulike former for overdragelse og ny og tidligere eiers driftsform og skatteposisjoner.

Om inntektene fra skogen skal beskattes som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt vurderes nå utfra det generelle virksomhetsbegrepet. Skatteetaten har utarbeidet retningslinjer, men det må fortsatt utøves stor grad av skjønn. Kurset inneholder en rask repetisjon av det nye regelverket og en gjennomgang av erfaringer fra nytt regelverk.

Målsetting

Målet er å gjøre kursdeltakerne i stand til å gi en best mulig rådgivnings- og veiledningsjobb i møte med sine kunder og medlemmer.

Målgruppe

Kurset passer for regnskapsførere, økonomiske rådgivere, skogforvaltere, ansatte i forvaltningen og andre med interesse for skog og skogøkonomi.

Kursinnhold

Skattesystemet for skogbruket – erfaringer og oppdatering

 • Virksomhetsbeskatning, kapitalbeskatning, hobby
 • Mva-behandling ved ulike skattekategorier
 • Konsekvenser av ulik beskatning – kapitalskog og virksomhetsskog
 • Hva betyr skattekategoriene for dine beslutninger omkring drift av din eiendom
 • Hva betyr nye skatteregler for skogfond og tilskudd?

Eierskifte – med fokus på skog

 • Planlegging av eierskifte
 • Verdivurdering
 • Finansiering
 • Tilpasning til eierskifte
 • Skattemessige forhold ved eierskifte
 • Ulikheter i eierskifte for virksomhetsskog og kapitalskog
 • Hvordan påvirker regelendringene eierskiftesituasjoner?
  - Fritt salg kontra kontinuitetsoverdragelse
  - Tømmerkontoen som skatteposisjon
  - Mulig ulik virksomhetsvurdering hos gammel og ny eier
  - Ulike former for delt eierskifte - forpaktning, bruksrett?
  - Skogfond som en del av eierskifte

Forelesere

Gry Heidi Ruud-Wethal, Bondelagets Servicekontor AS
Bjørn Helge Bjørnstad, Skogbrukets Kursinstitutt

Pris

Kr 3.500 for samarbeidende regnskapskontor og medlemmer i Norges Bondelag
Kr 3.800 for andre

Faglig oppdatering:

- Skatt og avgift (4 timer)
- Finansregnskap (2 timer)


For eventuelle spørsmål om kurset, kontakt oss på e-post; rjspost@bondelaget.no
eller ring oss på telefon: 22 05 45 00

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen. Ved avmelding senere enn en uke før kursstart innkreves avgift med 50 % av kursavgiften, og ved uteblivelse fra kurs innkreves hel kursavgift. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kursdeltakere for gjennomføring av kurset.

 

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Prosjektkoordinator

  Skogøkonomi

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no