Ny skogbeskatning

Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016 og 2017 innført store endringer i skogbeskatningen. De aller fleste skogeiere blir berørt.

Tidligere regler om gjennomsnittsligning er erstattet av en ny utjevningsordning, tømmerkontoen. Hva innebærer dette i praksis, og hvordan kan en optimal bruk av tømmerkontoen være et bidrag til bedre totaløkonomi for skogeier og bonde?

Kursinnhold:

 • Lær mer om blant annet nye regler for virksomhetsvurdering og tømmerkonto
 • Tømmerkonto i praksis
 • Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi?
 • Hvor går grensene mellom hobbyskog, kapitalskog og virksomhetsskog?
 • Bortfall av merverdigavgift for kapital- og hobbyskogeiere
 • Hvordan er overgangen fra de gamle reglene. 

Faktura vil bli sendt ut etter kurskvelden. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum  8 deltagere for at kurset skal avholdes.

 

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Prosjektkoordinator

  Skogøkonomi

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no