Gullgruve på rot – en lokal fagdag

Om den store økonomiske betydningen det er å velge riktig hogsttidspunkt, hvorfor stelle ungskogen – og lønnsomheten av å gjøre det, betydningen av skogarealet ditt for klimaet, og hvordan riktig bruk av skogfond og tilskudd kan gjøre tiltakene og framtidsskogen «gullkantet».

 

Fagdagen fokuserer på det som kan gjøre plantefeltet ditt til en økonomisk «gullgruve». Temaene har både en teoretisk og en praktisk side. Derfor starter fagdagen med en innesekvens om viktige forhold for eierens økonomi ved tiltak i ungskogen og i gammelskogen. Forhold som har betydning for eierens egne valg og prioriteringer.

Utendørs blir det demonstrert hvordan man i praksis vurderer hogstmodenhet og tiltak i ungskogen. Om hvorfor og hvordan et «minimum» stell av ungskogen har så stor virkning på framtidsskogens verdi. Du får innblikk i hvordan det «brysomme» plantefeltet kan bli til noe som høstes med stor fortjeneste – en GULLGRUVE PÅ ROT.
Og så er det god tid til diskusjon og erfaringsutvekslinger.

Fagdagens innhold:

 • Hva er plantefeltenes hogstverdi? Vi ser nærmere på den store verdiøkningen de siste årene før hogstmodenhet.
 • Hva er riktig tid å hogge plantefeltene?
 • Hvorfor plante etter hogst?
 • Hvordan riktig bruk av skogfondet øker eierens netto hogstinntekt og reduserer investeringenes kostnad.
 • Så billig kan en skogsvei bli!
 • Hvorfor er ungskogpleie av de mest lønnsomme tiltakene i skogen?
 • Hvordan bør ungskogen stelles for å oppnå verdiøkning i framtidsskogen?
 • Så mye betyr din skog for jordens klima.

Varighet og praktisk info
Fagdagen er på 5-6 timer, og arrangeres av kommunens skogbruksansvarlige som regel i samarbeid med f.eks. lokalt skogeierlag, bondelag m.fl.
Aktivt Skogbruk-instruktør er ansvarlig for programgjennomføringen. Første del av dagen er innendørs og andre del ute i skogen. Kaffe underveis.

I 2020 koster et arrangement på hverdager kr 5 960, og lørdager kr 7 990. I tillegg kommer instruktørens reise.Infoark om fagdagen

 


Veiledning til lokal tilrettelegger

 


Film om «Verdien av skogen langs kysten i Norge»

 

 

Kontakt

 • Bjørn Einar Rakstang

  Prosjektleder

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  Telefon: 913 07 576

  E-post: ber@skogkurs.no