Jakttårn

Utmark som næring

Kurset har produktutvikling av jakt og innlandsfiske som hovedfokus, men vektlegger også tilrettelegging av andre aktiviteter som vandring, sykling, padling og åtefotografering.

Kurset går over to dager - 15 timer - med instruktør, det foreligger kurshefte om temaet.

Målgrupper:

 • Grunneiere som vil kartlegge og utvikle utmarks-ressursene på sin eiendom
 • Jakt- og/eller fiskeguider
 • Tilbydere av reiselivstjenester
 • Studenter ved høyskole og universitet med studier innen utmarksforvaltning, jakt, fiske, naturveiledning ol
 • Deltagere på voksenagronomkurs som vil øke kunnskapen om utmark som næring og utvikling av dette
 • Lærere/instruktører på videregående skoler med naturbruk.

Kursinnhold:

 • Ressursgrunnlaget og verdiskapning
 • Jakt. Viltarter og jaktformer
 • Jakt. Markedet og produktutvikling
 • Jakt. Prissystemer
 • Fiske. Ressursgrunnlaget
 • Fiske. Markedet og fiskeren
 • Fiske. Fiskeguiden
 • Bygdebaserte opplevelser
 • Kajakk, sykling og åtefotografering.
 • Økonomi
 • Gruppearbeid og erfaringsutveksling
 • Gruppebesvarelser
 • Diskusjon og oppsummering.
   

 

Kontakt

 • Dagh Bakka

  Senior prosjektleder

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  Telefon: 950 87 195

  E-post: db@skogkurs.no