fagsamling

FAGSAMLING for feltkontrollører av hjorteviltkjøtt

Samlingen skal gi feltkontrollører mulighet for å tilegne seg informasjon om nye utfordringer og problemstillinger. Samt å kunne diskutere hvordan ordningen fungerer i praksis.

De første kursene i Feltkontroll av hjorteviltkjøtt ble arrangert i 2010. Etter 210 kurs er over 6 000 deltagere utdannet som feltkontrollører i regi av Skogkurs.

Det har skjedd en del innenfor hjorteviltkjøttomsetningen og annet som berører feltkontrollordningen siden 2010. Det kan i korthet nevnes bly i viltkjøtt, CWD og forandringer i Bransjestandarden.

Når man er utdannet Feltkontrollør, kreves det ikke ytterlige kursing, men behovet for faglig påfyll og erfaringsutveksling burde være til stede.

Målgruppe: Personer som har tatt kurset Feltkontroll av hjorteviltkjøtt og andre interesserte.

Sentrale  emner :            

 • Bly i viltkjøtt
 • CWD (skrantesjuken).
 • Forandringer i Bransjestandarden
 • Video om slakting og kjøttkontroll
 • Erfaringsutvekslinger vedrørende feltkontrollører og feltkontroll.

Kontakt

 • Dagh Bakka

  Senior prosjektleder

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  Telefon: 950 87 195

  E-post: db@skogkurs.no