Skogplanting på markberedt felt


Riktig utførelse av plantingen er viktig for å oppnå et godt foryngelsesresultat, som markberedningen legger grunnlaget for.


Kurset er tilrettelagt for skogsarbeidere og skogeiere m.fl. som skal utføre plantingen. Kurset gjennomføres i sin helhet ute på plantefeltet. Deltakerne lærer om markberedningens hensikt, og hva som er riktig planteplassering, og hvorfor riktig planteredskap er avgjørende for et godt resultat. Hvordan omvendt torv fungerer. Både for å forebygge snutebilleskader samt oppnå optimal vekst.

Målgruppe

Skogsarbeidere inkl. utenlandsk arbeidskraft, skogeiere, skoleungdom og andre som utfører skogplanting.

Emner for kurset

- Den omvendte torvens egenskaper.
- Riktig planteplassering
- Riktig planteredskap (planterør). Bruk og vedlikehold.
- Å forebygge snutebilleskader
- Antall planter pr. dekar
- Praktisk utføring av planting
- Når er retningsstikk aktuelt å bruke, og hvordan brukes de?
- Egenkontroll av planteresultatet

Varighet og praktisk info
Kurset varer i 4 timer. Kurs med 5-6 deltakere gjennomføres på arbeidsplassen i tilknytning til pågående plantearbeid.
Deltakerne benytter sitt eget planteredskap.
Det er utarbeidet eget kurshefte på flere aktuelle språk for utenlandsk arbeidskraft.

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    Telefon: 952 71 799

    E-post: gm@skogkurs.no