Ungskogpleie og lauvrydding – 7,5 timer

Det er stor nytte og verdifullt arbeid som utføres når konkurrerende lauvtrær fjernes til fordel for hovedtreslaget som ofte er gran. Da unngås virkesskader og økt omløpstid som reduserer skogbestandets verdi.

Når det er gran som skal være framtidstrær i et bestand er det viktig å unngå at disse gror ned i lauvkratt. På kurset lærer deltakerne hvordan man kan arbeide effektivt med motorryddesag eller stangmontert kjedesag for å oppnå dette. Du får vite hva som skjer med framtidsskogen dersom den ikke «reddes» fra å gro ned. Tilskudd og bruk av eiendommens skogfond gjør tiltaket enda mer økonomisk lønnsomt. Nærmere informasjon om dette på kurset.

Emner for kurset

 • Lære å vurdere bestandenes ryddebehov
 • Flerbrukshensyn
 • Filing av ryddesagblad/kjedesag
 • Innstillinger av sele
 • Riktig arbeidsteknikk
 • Effektivt arbeidsopplegg
 • Ungskogpleiens økonomi, økonomiske virkemidler og hvor man skal henvende seg

Varighet og praktisk info

Kurset varer i 7,5 timer og kan gjennomføres både på kveldstid, yrkesdager eller lørdager:

 • Kurset foregår i ute skogen.
 • Deltakerne benytter sin egen sag.
 • 5-8 deltakere pr kurs.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no