GPS-Jakt – Bruk av hundepeiler

Bruken av GPS blant jegere og deres hunder har hatt en voldsom økning de siste årene i Norge.  Deltakerne skal etter gjennomført kurs beherske bruk av gps-hundepeiler med hovedvekt på Garmins enheter.

I tillegg vil deltakerne få en innføring i å bruke GPS-enhetene sammen med PC/Mac for å lage digitale hjelpemidler som jaktkart, kart med sporlogger, takseringslinjer m.m.

Målgruppe:
Jegere som har basiskunnskap i bruk av Garmins hundepeilere og har tilgang til bruk av PC/Mac med relevant programvare.

Kurslengde: 5 timer
Kursopplegget tilpasses ulike ønsker og behov. Eksempelvis hundepeiling i forbindelse med stillende-, drivende eller stående hund. Aktuelt for jaktprøvedommere på løshund, drivende hund eller taksører med stående fuglehund.

Innhold:

1. Nødvendig å kjenne til

2. Oppsett og innstillinger                                   

3. Praktisk bruk. Øvelser med egen hundepeil        

4. Grunnleggende bruk av Basecamp på PC/Mac

 

 

Kontakt

  • Dagh Bakka

    Senior prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 950 87 195

    E-post: db@skogkurs.no