Hogst

Hogst med motorsag

Det arrangeres kurs med forskjellig varighet og med tilpasset kursinnhold.

Kursenes innhold bestemmes av kursvarigheten og målgruppens behov. 

Målgrupper
Skogeiere og skogsarbeidere, fritidsbrukere, skoleungdom m.fl.

Aktuelle emner for kurs

Med bakgrunn i målgruppene og deres behov tilpasses innhold. Kulepunktene nedenfor viser noen av hovedområdene man kan skreddersy hvert enkelt kurs ut i fra.

 • Ulike manuelle hogstopplegg:
   - stamme-, skråli-, stikkveg- eller strenghogst
   - kappet tømmer for landbrukstraktor,
   - rullebenkhogst i bratt terreng
 • Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
 • Riktig og sikker bruk av hjelpeutstyr.
 • Gode arbeidsteknikker.
 • Sikkerhet og sikkerhetsregler
 • Flerbrukshensyn
 • Riktig personlig verneutstyr, sagens verneutstyr, bruk og vedlikehold

Varighet og praktisk info
Kurs for tema Hogst kan tilbys i ulike varigheter fra 4 – 52 timer.
Innholdet justeres i forhold til kursvarighet og deltakernes behov.
Kurs på 52, 5 timer, over flere perioder, gir en grundigere opplæring. På 52,5 timers kurs ytes opplæringsstipend til deltakere i landbruket.

Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Kurs på minimum 15 timer tilfredsstiller ofte Arbeidstilsynets krav om dokumentert opplæring for bruk av motorkjedesag, jfr. forskrift «Utførelse av arbeid».

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no