Landbrukstraktor med kran og henger

Landbrukstraktor med kran og henger


Dette kurset gir deg gode praktiske kunnskaper om effektiv utnyttelse av utstyret. God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder bidrar også til å forebygge uhell og ulykker.

Mange skogeiere og skogsentreprenører, som bruker landbrukstraktor i skogen, har mye å hente på å utnytte utstyret mer hensiktsmessig. Gjennom øvingene lærer deltakerne å utføre drift på rasjonell måte tilpasset dette utstyret. Kurset fokuser derfor på planlegging, hogstens utførelse og framkjøring. Da dette har stor betydning for effektiviteten.

Emner for kurset

  • Info om utstyr og krav til landbrukstraktoren i skogen.
  • Hydraulikk og elektrisk anlegg.
  • Kontroll og vedlikehold av traktor og kran med tømmerhenger.
  • Planlegging, hogstopplegg, driftssystem og gjennomføring av skogdrift.
  • Velteplassen
  • Lønnsomhetsvurderinger.

Varighet og praktisk info
Dette kurset arrangeres i hovedsak over 15 timer (2 dager). Det kreves at deltakerne på forhånd har gjennomført kurs i hogst med motorsag. Øvingsområdet må ligge i gran- eller furuskog (ikke i lauvkratt), og terrengforholdene må være hensiktsmessige for å oppnå god forståelse og innlæring.

På kurset benytter deltakerne sin egen motorsag og verneutstyr, og vanligvis benyttes en av deltakerne sin landbrukstraktor med utstyr. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere. Kurs på 15 timer dekker krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av kran og henger (jfr. forskriften «Utførelse av arbeid»).