Lastetraktor

Lastetraktor - Hensiktsmessige metoder, sikker og effektiv drift

Hvor effektivt og sikkert kjører du? Bruker du riktige metoder i forhold til utstyr og terreng? Vurderer du å gjøre nye investeringer? Vår erfaring er at mange skogeiere, maskinførere og skogsentreprenører, som kjører tømmer med lastetraktor, kan utnytte mulighetene bedre. Kurset skal gi deg gode praktiske kunnskaper om effektiv bruk av utstyret.

God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder for å forebygge yrkesskader og belastningslidelser. Videre gir kurset nyttig kunnskap om investeringsmuligheter og alternative driftsløsninger.

Emner for kurset
Hele fagtemaet skogsdrift med lastetraktor dekker hovedemner som:

 • Konstruksjon, egenskaper og krav til lastetraktoren.
 • Grunnleggende hydraulikk og elektronikk og enkel feilsøking. 
 • Kraftoverføring, kran og hydraulikkslanger.
 • Sikkerhet, ergonomi, kontroll og vedlikehold.
 • Driftsplanlegging, hogstopplegg, driftssystem og gjennomføring av skogsdrift.
 • Investeringskalkyler og lønnsomhetsvurderinger.

Varighet og praktisk info
Det kan arrangeres kurs i dette tema på fra 4 til 52,5 timer. Kursets innhold justeres i forhold til varighet og deltakernes behov. (Kurs på 52, 5 timer, over flere perioder, gir en grundigere opplæring. På disse kursene ytes opplæringsstipend til deltakerne.)

Kurs med varighet på minst 15 timer gir dokumentert sikkerhetsopplæring for lastetraktor, i henhold til forskriften «Bruk av arbeidsutstyr» av 26. juni 1998. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no