Vedlikehold av motorkjedesag

Kursdeltaker vil etter endt kurs kunne foreta feilsøking og enkle reparasjoner i tillegg til daglig vedlikehold.

Riktig vedlikehold og kvass redskap fører til færre reparasjoner, bedre utnyttelse av arbeidstiden og bidrar til at farlige arbeidssituasjoner kan unngås. Derfor er vedlikehold av motorsaga både økonomisk og sikkerhetsmessig viktig, samtidig som det gir en tryggere og triveligere arbeidsdag.

Målgruppe
Alle interesserte motorsagbrukere i stell og vedlikehold av motorsag.Sagas

Emner for kurset
Hele fagtemaet dekker hovedemner som

  • Sagas oppbygning og virkemåte,
  • Gjennomgang av sikkerhetsinnretninger og funksjon,
  • Filing og fileteknikk både i skogen og på verksted,
  • Kjedestramming
  • Riktig vedlikehold og rengjøring av sverd, drivhjul, klutsj og startapparat mm.
  • Justering av forgasser.
  • Riktig drivstoff og kjedeolje.
  • Feilsøkning og enkle reparasjoner.
  • Testing av saga.

Varighet og praktisk info
Innholdet tilpasses kursvarigheten: 7,5 - 10 eller 15 timer timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag. 5-8 deltakere pr kurs.
Kurset dekker vedlikeholdsdelen av kravet om dokumentert opplæring i bruk av motorsag. For selve bruken av saga må dette tilegnes på et hogstkurs.