Foto: Trygve Øvergård

Markberedning

Markberedning som hjelpetiltak er viktig for å få en vellykket etablering av ny skog. Hvis man ikke lykkes med foryngelsen påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Markberedning vil ofte være det som skal til for å lykkes ennå bedre.

Kursholder er Trygve Øvergård, se kontaktinfo lenger ned på siden. - See more at: http://10.0.0.14/Skogkurs/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=499#sthash.QpcPJBtB.dpuf

Målgrupper:

 • Maskinførere
 • Funksjonærer
 • Skogeiere

Læringsmål:

 • Kunnskap om hvor det skal marberedes
 • Kunne markberedningens positive effekter på foryngelsen
 • Kjenne de økonomiske fordelene markberedning

Aktuelt innhold:

 • Hvorfor markberede, og hva er effekten?
 • Ulike marberedningsmåter
 • Markberedningsutstyr
 • Markberedning og kulturminner
 • Kostnader og økonomi ved markberedning

Generelle opplysninger:

 • Kan tilpasses deltakernes ønsker og behov
 • Kan være forelesning på 1-3 timer eller et lengre kurs på 1 dag
 • Forelesninger kombinert med befaringer ute vil som regel kreve minst 1 kursdag
 • Kursholder er Trygve Øvergård, se kontaktinfo lenger ned på siden.

Foto: Trygve Øvergård

Kontakt

 • Trygve Øvergård

  Senior prosjektleder

  Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

  Telefon: 952 24 019

  E-post: to@skogkurs.no