Foto: Jon Eivind Vollen

Foryngelse av barskog

En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for framtidig produksjon og økonomi. Hvis man ikke lykkes påvirker det hele omløpet og framtidige generasjoner får et dårligere ressursgrunnlag. Det har stor betydning at foryngelsesinnsatsen tilpasses forholdene på stedet og at tiltak settes inn til rett tid. Å etablere skog på et forsømt areal er svært ressurskrevende.

Målgrupper

 • Funksjonærer
 • Skogeiere
 • Andre interesserte

Læringsmål:

 • Kunne sammenhengen mellom hogstform og foryngelsesmåte
 • Vite om markberedning som et viktig hjelpetiltak i foryngelsen
 • Kjenne de økonomiske fordelene ved målrettet foryngelse

Aktuelt innhold:

 • Valg av foryngelsesmåte
 • Foryngelseshogst
 • Markberedning
 • Produksjonsevne
 • Planting, naturlig foryngelse, såing
 • Vegetasjonskontroll
 • Økonomi, ventetid, investering

Generelle opplysninger:

 • Kan tilpasses deltakernes ønsker og behov
 • Kan være forelesning på 1-3 timer eller et lengre kurs på 1 dag
 • Forelesninger kombinert med befaringer ute vil som regel kreve minst 1 kursdag
 • Kursholder er Trygve Øvergård, se kontaktinfo lenger ned på siden.

Kontakt

 • Trygve Øvergård

  Senior prosjektleder

  Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

  Telefon: 952 24 019

  E-post: to@skogkurs.no