Hva er tømmeret verdt

Hva er tømmeret i skogen din verdt?

Kurset skal gi deltakerne kunnskaper for å analysere egne tømmerressurser, og hjelp til prioriteringer.

De skogeierne som har god oversikt over egne skogressurser har større mulighet til å gjøre de rette prioriteringene i skogen, og på den måten få større økonomisk utbytte av skogen sin.

Emner for kurset

 • Oversikt over skogen som forvaltes og verdien av egen skog.
 • Informasjon som skogbruksplan og kart gir.
 • Vurdering av hogstkvantum og muligheter til å variere det.
 • Vurderinger av hogstmodenhet.
 • Bruk av skogfond for finansiering av tiltak.

Varighet og praktisk info
7,5 timer som et dagskurs eller fordelt over to kvelder. Skogbruksplanen er et sentralt hjelpemiddel under kurset, og det legges vekt på at deltakerne bruker egne tall i eksempler og oppgaver.

Kontakt

 • Steinar Lyshaug

  Senior prosjektleder

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  Telefon: 996 37 311

  E-post: sl@skogkurs.no