Lauvskog

Skjøtsel av lauvskog – 7,5 timer

Deltakeren får innblikk i det mangfold av muligheter lauvskogen kan brukes til. Hovedvekten er lagt på ungskogpleie, stammekvisting og tynning.

Kunnskapene om stedstilpasset skogbruk, miljø- og ressursforvaltning tilsier at utnyttelse av lauvtrevirke bør øke. Lauvskogen har et langt større potensial enn som i dag utnyttes.

Emner for kurset

 • Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie.
 • Treslagsvalg
 • Hva er kostnadseffektiv ungskogpleie, og hvordan utføres den?
 • Lønnsomhetsvurderinger av tiltak
 • Kvalitetsorientert skjøtsel
 • Stammekvisting
 • Prioriteringer

Varighet og praktisk info
Kurset tilbys som to varianter på henholdsvis 7,5 og 10 timers varighet.
Kurset på 7,5 timer arrangeres som et dagskurs ute i skogen med øvelser i tilknytning til lauvskogbestand. Dette kurset legger mest vekt på de praktiske momentene.

Kurset på 10 timer består av en kveld med teori om biologiske og økonomiske emner, samt utedagen tilsvarende 7,5 timers kurset.

Dette er et kurs med 5-8 deltakere som gjennomføres i nærmiljøet sammen med instruktør.

 

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no