Plantevernmidler, fornying av autorisasjon (etter 10 år) – 7,5 timer

Autorisasjonsbeviset har en gyldighet på 10 år. Dette kurset gir oppfrisking av det teoretiske og praktiske grunnlaget for fornyelse av autorisasjonen.

Kurset er lagt opp etter Mattilsynets retningslinjer. Etter kurset besvarer kursdeltaker en skriftlig oppgave som skal godkjennes ved det lokale landbrukskontor.

Emner for kurset

 • Integrert plantevern, dvs. gjennomgang  av metoder for kontroll av skadegjørere, ikke  bare kjemiske. 
 • Godkjenning og bruk av plantevernmidler med hovedvekt på regelverket og etiketten.   
 • Helse og miljø med hovedvekt på konsekvenser ved bruk av plantevernmidler for bruker og miljø. Denne delen skal foreleses av godkjent helsepersonell.   
 • Sprøyteutstyr, innstilling og bruk.

Pris
Se pris for plantevernkurs her

I tillegg til kursprisen kommer eventuelle kostnader til helsepersonell ved forelesing om helserisiko.

Kursmateriellet består av grunnbok og arbeidsbok i Handtering og bruk av plantevernmidler, samt heftet Plantevern i Skogen.

Varighet og praktisk info
Kursets varighet er 7,5 timer.
Aktivt Skogbruk tilbyr dette kurset i Agder.
For noen av kursets emner vektlegges forhold knyttet til skogbruket. Forøvrig er innholdet identisk med tilsvarende kurs for jord eller  hagebruk. Autorisasjonen gjelder for all bruk av plantevernmidler i landbruket.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no