Naturlig foryngelse eller skogplanting

Lokalt praktisk/teoretisk kurs om etablering av ny skog ved planting, såing eller naturlig foryngelse

Kurset gir deg god kjennskap til vurdering av foryngelsesmetode, økonomi, hjelpetiltak og planlegging. Avhengig av kursets varighet vil kursdeltaker få opplæring i god utføring av foryngelsesarbeid og resultatkontroll.

Foryngelse av skog er et av de viktigste tiltakene skogeieren utfører etter hogst. Uten vellykkede foryngelser tapes både produksjon, kvalitet og inntekter. Etableringen kan foregå ved planting, såing eller naturlig foryngelse når de naturgitte betingelsene er tilstede.

Emner for kurset

 • Voksestedenes egenskaper
 • Vegetasjonstypene og jordbunnsforhold,
 • Vurdering av foryngelsesmåte
  - valg av hogstform
  - vurdere frøtilgang
  - vurdering av forhåndsgjenvekst
 • Vurdere økonomi og beregne lønnsomhet ved foryngelsestiltak
 • Klargjøring av foryngelsesfelter
  - markberedning
 • Såing
 • Plantebehandling
 • Organisering og gjennomføring av plante- eller såarbeid
 • Riktig arbeidsteknikk ved planting
 • Resultatkontroll etter utført arbeid.


Varighet og praktisk info

Avhengig av ønsker om innhold og emner kan kurset tilbys som 4 - 7,5 - 10 og 15 timers kurs. 

Kurset gjennomføres med Aktivt Skogbruk-instruktør på arbeidsplassen eller i nærmiljøet med 5-6 deltakere. Teori kombineres med praktiske øvinger og/eller befaringer for å konkretisere innholdet best mulig.

Foto: Tore Holaker

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no