Tynning og kvalitetsikring – 15 timer

Om bestandsplanlegging før tynning, tynningsinstruks, egenkontroll og kvalitetskontroll etter tynning.

På kurset lærer deltakerne å utføre nødvendige bestandsregistreringer før og etter tynning, samt egenkontroll under tynningsarbeidet. Deltakerne lærer å bruke bestandsregistreringene for prising av tynningsdrifter

På kurset gjennomgås også betydningen av riktig trevalg, og å hogge de riktige dimensjonene.
Likeens lærer man å planlegge driftsveger, og bruke utstyret på riktig måte for å unngå skader på gjenstående trær.

Emner for kurset

  • Planleggingsrutiner og bestandsregistreringer. 
  • Tynningsinstruks, volum og dimensjonsberegninger.
  • Uttaksdimensjonens betydning for prissetting.
  • Trevalg, flerbrukshensyn.
  • Ulike skadetyper, og hvordan rotråte kan reduseres med stubbebehadling.
  • Kvalitetskontroll etter utført drift.

Varighet og praktisk info
Kurset varer i 15 timer fordelt over to dager:

Dag 1:
Gjennomgang  av alt som hører til arbeidet før og under tynning.

Dag 2
Registreringsrutinene etter tynning,
Kvalitetsrutine og gjennomføring kontroll etter utført tynning

Det legges stor vekt på praktiske egenøvinger i skogen. Kurs gjennomføres på arbeidsplassen eller i nærmiljøet.