Foto: Trygve Øvergård

Markberedning – et viktig hjelpetiltak i foryngelsesfasen

Deltakerne vil under kurset få innføring i biologiske forhold, teknikk og utstyr, samt planlegging og organisering ved markberedning. Et viktig læremål er å kunne vurdere hvor og når markberedning er et fornuftig hjelpetiltak i foryngelsen, og å kunne velge riktig metode.

markberedning.jpg

Hensikten med markberedning er å lage gode spire- og etableringsforhold ved naturlig foryngelse eller såing, eller å lage gode plante- og vekstplasser som gjør plantearbeidet lettere.

Emner for kurset

 • Jordsmonn og vegetasjon
 • Temperaturforhold, vannhusholdning, næringsforhold
 • Prioritering av felter
 • Prinsipper og metoder, ulike aggregater
 • Planlegging og organisering
 • Prestasjoner og lønnsomhet

Varighet og praktisk info
Kursvarighet på 7,5-15 timer anbefales, men også 4 timers innføringskurs kan gjennomføres.
Ved kort kursvarighet reduseres innholdet. Kursinnholdet blir justert i forhold til deltakernes behov og arbeidsoppgaver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel å ha eller skaffe seg kunnskaper om foryngelse, for å kunne bruke markberedningen effektivt i foryngelsesfasen.  Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere i deres eget nærmiljø.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no