UNGSKOGPLEIE - foto: Stora Enso

Ungskogpleie - 10 timer

Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

Målgruppe
Kurset er beregnet på personer som skal utføre ungskogpleie, uavhengig om de allerede har noe skoglig erfaring eller ikke.

Emner for kurset
Nedenfor vises emnene for kurset, samt et forslag til hvordan gjennomføringen kan gjøres:
Del 1 (inne, ca 3 timer):
- Prioritering av bestand for ungskogpleie
- Utvikling av et skogbestand med og uten pleie
- Ungskogpleiens økonomi
- Kvalitetsorientert ungskogpleie
- Flerbrukshensyn
- Trevalg

Del 2 (ute, ca 7 timer)
- Vurdering av tetthet og rett tidspunkt for ungskogpleie
- Kvalitetsorientert ungskogpleie i praksis
- Filing av ryddesagblad, innstilling av sele
- Bruk av ryddesag
- Praktiske øvelser

Varighet og praktisk info
Kurset varer i 10 timer. Fordeling av timene (pr. dag) tilpasses lokalt og i samarbeid med instruktør. Der det ligger tilrette for det kan en kveldssekvens samt en utedag være tjenlig.
På kurset benytter deltakerne sin egen ryddesag. Kurs med 5-6 deltakere gjennomføres på arbeidsplassen eller i nærmiljøet.
Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av ryddesag. 

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    Telefon: 952 71 799

    E-post: gm@skogkurs.no