tidspunkt for ungskogpleie

Ungskogpleie, når må det gjøres? – 7,5 timer

På en praktisk måte lærer man å obserere og foreta riktige registreringer i ungskogen, slik at man kan vurdere ungskogens skjøtselsbehov og arbeidets lønnsomhet.

Etter kurset kan deltakerne ta beslutning om hvilket behov det er for skjøtsel og stell i egen skog, uavhengig om hvem som skal utføre arbeidet (egeninnsats eller leid hjelp).
Samt forhold som virker inn på lønnsomheten, som igjen har stor betydning for prioritering mellom ungskogbestandene (hvilke bør tas først og sist).

Opplæringen skjer som en kombinasjon av instruktørens teoretiske kunnskapsformidling, praktiske eksempler i skogen og diskusjon i deltakergruppen.
 

Emner for kurset

 • Hva ser man etter når skjøtselsbehovet skal vurderes?
 • Hvordan måles tretettheten?
 • Når er det riktig å starte med ungskogpleie?
 • Hva er kostnadseffektiv ungskogpleie?
 • Om "fristilling", "rydding" og "regulering".
 • Hvor lønnsomt er ungskogpleie? Ungskogpleiens økonomi.
 • Flerbrukshensyn
 • Prioriteringer mellom ungskogpleietiltak.
 • Hvorfor bør eiendommens skogfond brukes?
 • Hvordan bruke skogfondet til å ta ut lønn for egeninnsats?
 • Hva koster det å sette bort arbeidet?
 • Hvem kontakter jeg når andre skal utføre jobben?
 • Hvordan kontrollerer jeg at det er gjort en god jobb?

Varighet og praktisk info
Kurset foregår i skogen, med diskusjoner i tilknytning til ungskogbestand. Kurset varer i 7,5 timer og arrangeres med 5-8 deltakere. Kurs gjennomføres lokalt sammen med instruktør.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no