Tynningspotensialet i skogen - 4 timer

Enkel metode for å registrere tynningspotensial i skogbestand

Den yngre skogen øker betydelig i omfang, og på mange eiendommer utgjør disse   skogbestandene større og større arealer. Tynning kan bidra til at skogeieren får inntekter av hogsten tidlig i bestandets omløp. Hvor store inntektene kan bli avhenger bl.a. av tynningsvolum og uttaksdimensjonene.
Metoden gir deg disse opplysningene.

Når det planlegges hogst på egen eiendom eller i nærheten, er det være lurt å vurdere flere tynningsoppdrag samtidig. Samordning av skogsdrifter fører til reduserte kostnader for flytting av utstyr og mulighet for høyere netto for skogeierne.

Emner for kurset

 • Lære å bruke relaskop
 • Bruke skogbruksplanen til å lokalisere tynningsbestand.
 • Lære å utføre registreringer i skogbestand.
 • Vurdere tynningspotensial og volumbestemme tynningene.
 • Få kjennskap til ungskogpleiens betydning for tynningsøkonomien.
 • Prioritering av tynningsbestand.

Varighet og praktisk info
Kurset varer i 4 timer og gjennomføres i sin helhet i skogen. Det legges stor vekt på egenøvinger.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no