Tynning med motorsag

Tynning med motorsag, planlegging og hogst

Kurset gir en gjennomgang planleggging og gjennomføring av tynningshogst.

tynning_rullebukk.jpg

Kurset kombinerer instruktørens forelesning og felles øvinger med diskusjon og erfaringsutveksling.

Emner for kurset, med eksempel for et 15 timers kurs:
Dag 1 (Ca 7,5 timer)
- Bestandsregistrering og driftsregistrering
- Tynningsprogram
- Trevalg
- Planlegging, tynningsprogram, merking i bestand mm.
- Oppstart med hogst
- Øvinger

Dag ute (Ca 7,5 timer)
- Flerbrukshensyn
- Hogst
- Praktiske øvelser

Det legges stor vekt på praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurs arrangeres med ulike varigheter. Med dette beskrevne kursinnholdet er 15 timer det mest vanlige. Ved kortere varighet tilpasses emnene. Gjennomføres med 5-8 deltakere. Kurset gjennomføres oftest i skogen, eventuelt med litt teori innendørs. Deltakeren benytter sin egen motorsag når det er aktuelt.

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    Telefon: 952 71 799

    E-post: gm@skogkurs.no