Stammekvisting

Stammekvisting - 7,5 timer

Lær lønnsomhet med stammekvisting og hvordan arbeidet utføres i praksis.

Stammekvisting er et tiltak for å øke kvaliteten på framtidig trevirke. På kurset lærer man å beregne lønnsomheten av stammekvisting, og i hvilken grad stammekvisting er et lønnsomt tiltak i forhold til annen bestandspleie på eiendommen.

Etter endt kurs skal deltaker være i stand til å prioritere hvilke tiltak som bør utføres først og sist i forhold til lønnsomhet og tilgjengelig arbeidstid. Sentralt på kurs med praktiske øvelser er å utføre kvisting på riktig måte, bruke riktig utstyr og ha god arbeidsteknikk.

Emner

 • Planleggingsrutiner og bestandsregistreringer, hva er «riktige bestand» for kvisting.
 • Lønnsomhetsvurderinger
 • Biologiske forhold om kvisting, årstid, grønn og tørrkvisting, råteproblematikk,
 • Trevalg
 • Valg av riktig redskap
 • Riktig arbeidsteknikk og riktig utførelse av kvistingen,
 • Verneutsyr
 • Merking av kvistede bestand
 • Kvalitetskontroll av utført arbeid.
 • Varighet og praktisk info

Varighet og praktisk info
Kurset har 7,5 timers varighet og inneholder både grunnleggende teori og praktiske øvelser. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere i deres eget nærmiljø.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, men det vil være en fordel å ha kunnskap om foryngelse og ungskogpleie (ev. skaffe seg denne etterpå) for å kunne bruke stammekvisting på riktig måte.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no