Toleransetabell

Målereglement - bartretømmer

Kurset gjennomgår aktuelle målereglementers og krav til tømmerleveranse.

Målgruppe
Personer som utfører hogst og aptering samt utkjøring av tømmer.

Kurset starter med en gjennomgang inne, før man går ut og foretar praktiske øvinger i vurderinger og definisjoner på tømmer.

Varighet og praktisk info
Kurset har en varighet på 7,5 timer eller 10 timer. Kurs med 5-6 deltakere gjennomføres på arbeidsplassen eller i nærmiljøet.