Skogfond - nettkurs

Smart bruk av Skogfond – Nettkurs

I kurset «Smart bruk av skogfond» vil du få en grundig gjennomgang av hva skogfondsordningen er, hva den kan brukes til, samt den økonomiske fordelen du oppnår ved bruk av skogfond.

Dette er et kurs for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan benytte deg av skogfondsordningen. Ordningen er knyttet til hogst og det er en tvungen avsetning av bruttoverdien på 4 %. Men du kan også sette av så mye som 40 %. Disse pengene skal gå til skogbrukstiltak på din eiendom, og ved å bruke pengene fra fondet oppnår du en vesentlig skattefordel som gjør at du trenger mindre egenkapital for å gjennomføre tiltaket.


Kurset er delt opp i 5 emner:


1 Hvordan skogfond fungerer
Gjennomgang av alle tiltak du kan bruke skogfond til.
 

2 Kalkulasjon av tømmerdrift, skogfondsbehov, skogfondsavsetning og resultat
Lær deg å kalkulere tømmerdrift, skogfondsbehov, skogfondsavsetning og resultat ved hjelp av vår skogfondskalkulator. I kalkulatoren kan du legge inn alle dine egne forutsetninger, prøve ut forskjellige skogfondsavsetninger m.m. for til slutt å få en detaljert oversikt over hva du sitter igjen med. I kalkulatoren kan du simulere med forskjellige tall og sammenligne resultatene.
 

3 Hvordan ta i bruk skogfond på nett
Lær hvordan du får tilgang til eiendommens skogfondskonto på internett. Der finner du en oversikt over innestående skogfondsmidler og tidligere transaksjoner. Dette er et nyttig verktøy for din skogforvaltning.
 

4 Oppsparing og etterskuddsvis bruk av skogfond
Bli kjent med hvordan du kan planlegge bruken av skogfond til store investeringer, som for eksempel veibygging.
 

5 Animasjon om økonomisk virkning av skogfond
I denne animasjonen demonstreres fire forskjellige case, og bruk av skogfond. Til slutt vises resultatene. Sammenligningen viser tydelig hvor stor besparing det er ved å bruke skogfond.

I kursrommet får du tilgang til filmer til de ulike emnene og et kurshefte. I tillegg har hvert emne interaktive oppgaver hvor du kan teste deg selv på din forståelse. Arbeidsmengde for kurset anslås til 8-12 timer. 

Kursets veileder er Bjørn Helge Bjørnstad.

Pris: kr 1 500,-  inkl. kurshefte.

Meld deg på her