Juletreproduksjon

Etablering av juletreproduksjon og stell av juletrær i felt - 8 timer

Grunnleggende kunnskaper for den som ønsker å starte eller er i en oppstartfase med juletreproduksjon

Juletreproduksjon kan utvikles til å gi grunneieren et nytt næringsgrunnlag for eiendommen. Kurset gir informasjon og viser eierne hvilke forhold som har betydning for økonomien, og kjennskap til hva stell av juletrefelt går ut på.
Dette er viktige forhold som etablereren må tenke over og vurdere hva det betyr for sin produksjon.

Emner for kurset:

  • Lover og regler
  •  Treslag og provenienser
  • Lønnsomhet
  • Organisering og klargjøring av juletrefelt
  • Plantetyper, plantebehandling, planteredskap, arbeidsteknikk
  • Gjødsling, ugraskontroll, plantevern
  • Forebygging av soppskader

Varighet og praktisk info

Kurset gjennomføres på en dag (ca. 8 timer), og er en kombinasjon av teori og praktiske øvelser ute i juletrefelt. Det legges vekt på at deltakrne skal få praktisere selv.