Juletreproduksjon

Stell av juletrær i felt - 4 timer

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap om stell av juletre

For den nyetablerte juletreprodusent vil kurset gi kunnskap om de viktigste forholdene knyttet til det "jevnlige" stell av juletrærne.

På kurset gjennomgås gjødsling, ugraskontroll, forbygging av innskts- og soppskader og plantevern. Deltakerne få også kunnskaper om hvordan dette kan gjøres på en rasjonell og hensiktsmessig måte.

Emner for kurset:

  • Stell av juletrær generelt
  • Plantetyper, god planteutførelse, plantetidspunkt, planteplaner, plantebehandling
  • Reparasjonforming
  • Gjødsling
  • Ugraskontroll
  • Forebygging av insektskader
  • Forebygging av soppskader
  • Plantevern

Varighet og praktisk info:

Kurset gjennomføres utendørs, og normalt på ca 4 timer. Ved lokal tilpasning kan kurset også gjennomføres som et dagskurs (8 timer). Det legges vekt på at deltakerne skal få praktisere selv.