Pristabeller, sortimenter og virkesfeil

Kurset gir den som har ansvaret for å aptere tømmer oppdatert kunnskap om lokale priser, pristabeller og kapping, og en gjennomgang av virkesfeil.

Målgruppe
Kurset er beregnet på den som utøver arbeidet (maskinførere, skogsarbeidere og skogeiere).

Forkunnskaper
Kursopplegget er så konkret som mulig, og omhandler problemstillinger for det aktuelle tidsrommet. Det er en forutsetning at deltakerne innehar grunnleggende kunnskaper om virkesutnytting. Dvs. hva en pristabell er og hva som kjennetegner oppbyggingen, hvilke sortimenter som gjelder for området, samt kjennskap til noen typer virkesfeil.

Emner for kurset

 • Forstå pristabellens oppbygging og virkemåte, og lære å bruke den riktig under hogst.
 • Få inngående kunnskap om virkessortimentene. 
 • Kunnskap om virkeskrav og lære å anvende målereglementet under hogst.

Kursemnene vektlegges i forhold til deltakernes behov.

Varighet og praktisk info
Kursene gjennomføres med 5-6 deltakere. Det anbefales 7,5 timer kursvarighet.
Ved kortere kursvarighet må noen emner tas ut. Gjennomføringen må skje i tilknytning til en drift som er oppstartet.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no