Foto: Jon Eivind Vollen

Vindfallhogst - 7,5 timer

På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd.

Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

Målgruppe
Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

Foto: Harald MeisingsetEmner for kurset:

 • Verneutstyr
 • Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog.
  Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin.
 • Aktuelt hjelpeutstyr
 • Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge
 • Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger
 • Sikre metoder for løskapping fra rotvelte
 • Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær.

Egenøvelser er sentralt under hele kurset.
 
Varighet og praktisk info
Kurstid: 7,5 timer.

Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført.

Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst. 
 

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no