Skogsdrift med Snøscooter - kurs

Skogsdrift med snøscooter - Dokumentert sikkerhetsopplæring

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsdrift med snøscooter, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. Det legges vekt på at øvingene foregår i terreng som gir deltakerne realistiske øvinger og kunnskaper.

Emner for kurset

 • Gjennom øvingene lærer deltakerne å handtere utstyret på en rasjonell og sikker måte.
 • Snøscooterens oppbygging for skogsdrift.
 • Sikkerhetsinnretninger.
 • Utstyr - bruk og vedlikehold. Planlegging av driftsopplegg og veger.
 • Kjøreteknikk og sikkerhet.
 • Hogstopplegg og gjennomføring av hogst for snøscooterdrift.

Varighet og praktisk info
På kurset benytter deltakerne sin egen sag samt verneutstyr, og deltakerne sin snøscooter med utstyr.

Kurset varer i 15 timer. Kurs gjennomføres med 5-8 deltakere pr kurs.

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no