Jaktledelse

Det er forskrift festet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

En av jaktlederens roller er å være troppsfører for å gjennomføre en sikker og forsvarlig jakt.

Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt. I de områder det er aktuelt og etter ønske fra arrangør og deltagere, gis det innføring i jaktledelse under jakt på store rovdyr.

Målgrupper:
Kurset er beregnet på ledere og nestledere i elg- og hjortejaktlag og rovviltjakt. Kurset er også tiltenkt kommunal viltforvaltning og andre tilknyttet viltforvaltning og organisering av jaktlag.

Kurslengde: 12 timer / 8 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag. Kurset kan også gjennomføres på 8 timer.

Forelesere:
Arve Aarhus. (Hjort).
Vidar Holthe / Hans Ole Arnesen (Elg).
Dagh Bakka. (Kursleder).
En annen viktig rolle er som turleder og inspirator å øke trivselen og gjøre opplevelsene bedre.

Kontakt

  • Dagh Bakka

    Senior prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 950 87 195

    E-post: db@skogkurs.no