Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Målgruppe
Kurset egner seg godt for skogeiere som utfører planting selv, skogsarbeidere og andre som utfører plantearbeid.

Emner for kurset

 • Riktig plantebehandling, transport og mellomlagring.
 • God og rasjonell arbeidsteknikk.
 • Velge gode planteplasser
 • Velge riktig planteredskap.
 • Riktig utførelse av plantearbeidet.  
 • Velge riktig plantetall, og kjenne til de økonomiske konsekvensene for vurdering av plantetallet pr dekar.
 • Kvalitetskontroll.

Varighet og praktisk info
Kurs arrangeres over 7,5, 10 eller 15 timer. Kursinnholdet blir justert etter kursvarighet og deltakernes behov og arbeidsoppgaver.
Kurset arrangeres ute, på arbeidsplassen i kursdeltakernes nærmiljø. Deltakerne benytter eget planteutstyr.

 

 

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no