Kurs i motorsag og ryddesag

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag og ryddesag - 22,5 timer

Sikkerhetsopplæring.
Kurset er tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorsag og ryddesag.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette, eller med tilsvarende motorsaginnhold, er gjennomført.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen. - See more at: http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=549#sthash.KmlJVmQo.dpuf
Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen. - See more at: http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=549#sthash.KmlJVmQo.dpuf
Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen. - See more at: http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=549#sthash.KmlJVmQo.dpuf
Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen. - See more at: http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=549#sthash.KmlJVmQo.dpuf
Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen. - See more at: http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=549#sthash.KmlJVmQo.dpuf

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger, basert på deltakernes arbeidssituasjon.
Kurset dekker ikke arbeid med stormfelt skog.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag og ryddesag, både innen landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikehold og vedlikeholdsrutiner, og sjekk av motorsagens og ryddesagens verneutrustning.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og ryddesag, og arbeidsteknikk med disse.
 • Sikker bruk av hjelpeutstyr ved felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær.
 • Sikker kapping av stammer i spenn.
 • Sikkerhetsregler og personlig verneutstyr.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Sammen med egen kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger, basert på deltakernes arbeidssituasjon. Gjennomføres over 3 arbeidsdager (22,5 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Kurset er tilrettelagt for å gjennomføre i tilknytning til arbeidsplassen. Det legges stor vekt på sikkerhet.  Deltakerne benytter sin egen motorsag / ryddesag og sitt eget verneutstyr. 
 

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no