Jaktguiding

Kurset skal heve kompetansen for los og fører ved tilrettelagte jakter.

Jaktguiding har lange tradisjoner her i landet. Allerede på 1800-tallet var stedvis engelske og tyske jegere vanlige innslag. Et vellykket arrangement er fullstendig avhengig av at jaktguiden er i besittelse av solide kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Jaktguiding er et eget fag, en egen profesjon. Gjennom kurset og kursheftet ønsker Skogkurs å bidra til at kvaliteten på guiden og de guidede jaktoppleggene bedres, til fordel for jaktgjesten, guiden og for folk og virksomheter i tilknytning til arrangementet.

Målgruppe:
Erfarne jegere som fungerer eller vurderer å begynne som jaktguider, jaktledere og grunneiere på tilrettelagte jakter med betalende gjester.

Kurslengde: 12 timer
Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag, men også over tre kvelder. Den teoretiske delen av kurset er på 12 timer. Det kan utvides med praktisk del under reel jakt.

Forelesere:
Arve Aarhus - Utmarkskonsulent, Vestskog og Eventus.
Dagh Bakka - (Kursleder). Prosjektleder vilt og utmark, Skogkurs

Kontakt

  • Dagh Bakka

    Senior prosjektleder

    Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 950 87 195

    E-post: db@skogkurs.no