Stangmontert ryddesag

Ungskogpleie med stangmontert kjedesag – 7,5 timer

Saga er et supplement til ryddesaga, og metoden er godt egnet for dem som synes ryddesaga er vanskelig å bruke.Kurset dekkerogså kravet om dokumentert opplæring.

Emner for kurset

 • Vurdering av tetthet og valg av egnede bestand.
 • Riktig kapping.
 • Riktig valg av framtidstrær.
 • Flerbrukshensyn.
 • Filing.
 • Innstillinger av arbeidsredskap.
 • Riktig arbeidsteknikk.
 • Sikkerhetsregler og verneutstyr.
 • Kontroll av arbeidet.
 • Praktiske øvinger.

Stangmontert kjedesag gjør arbeidet enklere og mindre krevende enn med tradisjonell ryddesag.
Metoden er effektiv og lite følsom for varierende tredimensjonergir, gir lite steinskjæring og liten fare for å få kast på saga.


Arbeidsstillingen gir god oversikt for utvelgelse av gjenstående framtidstrær samtidig som man fjerner de uønskede trærne.

 
Varighet og praktisk info

Kurset foregår i skogen, med øvelser i tilknytning til ungskogpleiebestand. Kurset varer i 7,5 timer og arrangeres med 5-6 deltakere gjennomføres i nærmiljøet sammen med instruktør.

Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert opplæring i bruk av stangmontert ryddesag. 

 

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no