Relaskop

Tynning, planlegging og kvalitetssikring med relaskop – 7,5 timer

Kurset er spesielt tilrettelagt for maskinell tynning og gjennomgår planleggingsrutiner og vurdering av tynningsoppdrag, samt kontrollrutiner etter tynning.

 

Deltakerne lærer å bruke relaskop for å utføre bestandsregistrering før tynning, utarbeide tynningsinstruks, og bruke bestandsinformasjonen for prising av tynningsdrifter.
Etterkontroll hører med og man lærer enkel rutine for å kvalitetsikre arbeidsoppdraget etter tynning.

 

Dataene som samles inn er basert på målinger med relaskop og bruk av grunnflatesum. Med et enkelt PC program kan dataene behandles i excel regneark.

På kurset gjennomgås også betydningen av riktig trevalg og det å hogge på de riktige tredimensjonene, samt egenkontrollen som utføres fortløpende under tynning med relaskopet.

Varighet og praktisk info
Kurset varer i 7,5 timer og gjennomføres i sin helhet i skogen. Det legges stor vekt på egenøvinger.