Skogskjøtsel i ei ny tid

Hvor tett bør det plantes? Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand? Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtsel? Ulike måter å utføre ungskogpleie? Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?

Kurset gir oppdatert kunnskap om skjøtsel av skog. Deltakerne tilegner seg  forutsetninger for å gjøre gode valg og beslutninger i egen skog.

I denne sammenheng får deltakerne svar på: Hva, når og hvorfor.
Kurset tilrettelegges ut fra lokale forhold, enten det er ved kysten eller i innlandet.

Aktuelle emner for kursvarighet 7,5 timer:

 • Hvordan bruke skogbruksplanens informasjon effektivt?
 • Hvorfor det er viktig å variere plantetallet etter bonitetene.
 • Hvordan bedømme at det er utført godt plantearbeid?
 • Å lære og vurdere skjøtselsbehovet. Når er det riktig å starte med ungskogpleie? Hva er riktig tretetthet, og hvordan måles tettheten?  
 • Hvor lønnsomt er ungskogpleie?
 • Hvor mye inntekt i den framtidige gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?
 • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
 • Prioritering av ungskogbestand.
 • Hva er skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes til å betale skoginvesteringer (skjøtselsarbeid, veibygging/-vedlikehold mm.)? 
 • Hvor lite koster investeringen skogeieren når utgiftene dekkes fra skogfondet?
 • Hvor lite koster det å sette bort arbeidet når skogfondet benyttes til å betale kostnadene?
  Og hva tjener jeg på å gjøre jobben sjøl?
 • Hvem kontaktes når andre enn skogeier skal utføre jobben?

Aktuelle emner for kursvarighet 4 timer:

 • Plantetall og økonomi, og hvorfor det er viktig å variere etter bonitetene.  
 • Planteavgang og kvalitet på plantearbeid.
 • Telling av planter på plantefeltet.
 • Hvordan vurdere skjøtselsbehovet?
 • Hvor mye inntekt i gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?  
 • Hva er riktig tetthet etter ungskogpleie og hvordan måles tretettheten?
 • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
 • Hva er eiendommens skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes?

Varighet og praktisk info
Kurset tilbys som to varianter med henholdsvis 4 og 7,5 timers varighet. Gjennomføres ute som skogbefaring i bestand med ulike problemstillinger. På 7,5 timers kurset nytes medbragt kaffe og niste rundt bålet. Diskusjon og erfaringsutveksling.   Kurs med 5-10 deltakere gjennomføres lokalt sammen med instruktør.  

Kontakt

 • Geir Myklestad

  Senior prosjektleder

  Aktivt Skogbruk

  Telefon: 952 71 799

  E-post: gm@skogkurs.no