Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
For skogeiere som hogger selv oppfylles også kompetansekravet til de fleste tømmerkjøpere for å få levere tømmer.


Målgruppe
Kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en innføring i Norsk PEFC Skogstandard.
Vi har instruktører i Aust- og Vest Agder, Oppland, Hedmark, Trøndelag og Nordland.

Emner for kurset
Teoridel (3-4 timer):
Her ser vi på sjølve sertifiseringen og hvordan den fungerer. Vi går gjennom alle kravpunktene med spesiell vekt på skogeierens forvalteransvar. Hvilke kravpunkter som blir mest vektlagt kan variere noe med hvilken geografi vi er i. Oppgaveløsing med gjennomgang til slutt.
Diskusjon og erfaringsutveksling.

Feltbefaring (3-4 timer):
Vi ser nærmere på aktuelle tiltak og praktiske problemstillinger ved drift og forvaltning av skogen, og hvordan kravpunktene tilpasses virkeligheten.
Diskusjon og erfaringsutveksling

Varighet og praktisk info
Det anbefalte kurset er til sammen 7,5 timer, fordelt på teorimodul og feltbefaring. Disse kan også gjennomføres enkeltvis. Kursheftet Norsk PEFC Skogstandard er inkludert i kursprisen, og deles ut på teorikvelden.

Personer som tidligere har fullført Skogkurs sitt nettkurs i Norsk PEFC Skogstandard, kan søke deltakelse på feltbefaringsmodulen uten ytterligere kostnad.

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    Telefon: 952 71 799

    E-post: gm@skogkurs.no