Kabelkran

Kabelkran - 22,5 timer

Kurset gir dokumentert sikkerhetsopplæring for tyngre taubaner (kabelkran), i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. 

Det legges vekt på at øvingene foregår i område som gir deltakerne realistiske øvinger og kunnskaper.

Emner for kurset

  • Sikkerhetsregler og retningslinjer for signalbruk.
  • Kabelkranens oppbygning.
  • Ståltau og spleising av ståltau, konstruksjon og sikkerhet.
  • Planlegging i bratt terreng med veger, baneprofil og standplasser for effektiv produksjon og god sikkerhet.
  • Montering- og nedriggingsrutiner, forflytninger, hogst og stropping, sikker kjøring av banen.
  • Vedlikehold av utstyr
  • Hogstopplegg og gjennomføring av hogst i bratt terreng.

Varighet og praktisk info:
Kurset varer i 22,5 timer (3 dager). På kurset benytter deltakerne sin egen sag og verneutstyr, og foregår med den kabelkranen deltakerne vanligvis arbeider ved. 5-8 deltakere pr kurs. Dette kurset gjennomføres primært på yrkesdager.