Plantevern

Integrert plantevern i skog – en kombinasjon av behandlingsmåter for å sikre god foryngelse

Kurset skal gi deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan kombinere metoder i foryngelsesfasen for å sikre optimal framtidsskog selv på de mest krevende skogsmarkene.

Vi tar i bruk både mekaniske og kjemiske metoder og kombinerer dem, og vi tar i bruk nye redskaper og metoder med tanke på å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler til et minimum.

Autorisasjonskursene er generelle for jordbruksproduksjoner og omhandler bare i liten grad utstyr og metoder for skogbruket. Dette er et påbyggingskurs for skogbruket, men kurset gir ikke autorisasjon for bruk av kjemiske plantevernmidler. Det kreves ikke autorisasjonsbevis for å gjennomføre kurset.

Målgruppe:
Skogsarbeidere, skogeiere eller gårdbrukere som skal eller vurderer å utføre tiltak i ungskogen med bruk av plantevernmiddel. Skogkulturansvarlige, gartnere og parkansvarlige vil også ha nytte av kurset.

Læringsmål:
Kjennskap til forskrift om plantevernmidler og prinsippene om integrert plantevern. Kunne vurdere alle aktuelle tiltak og kombinasjoner av tiltak for effektive, rimelige og miljøvennlige foryngelsestiltak i skogbruket. 

Kursinnhold:
UTE (inne): 1,5 timer: Forskrifter, begreper, planlegging og integrert plantevern,forskning og erfaringer, plantevernjournal, merking og varsling.
UTE (inne): 1 time: personlig beskyttelse, gjennomgang av ryggtåkesprøyte og pumpekanne, praktiske råd, arbeidsmetodikk spesielt med kombinasjon ryddesag og pumpekanne for stubbebehandling.
UTE 5 timer: planlegging av tiltak med IPV, arbeid med ryggtåkesprøyte i felt, arbeid med stubbebehandling i felt.

Praktisk informasjon:
Kurset går over 7,5 time på en dag. Hele kurset, eller deler av det, gjennomføres utendørs.
Kurset kan tilpasses lokale forhold og gjennomføres av Aktivt Skogbruk, for nærmere informasjon ta kontakt med Skogkurs ved Bjørn Einar Rakstang, tlf 913 07 576.


Instruktørene Hans Ole Arnesen, Stein Ivan Elvelund og Kjell Arne Rosseland er utdannet for å holde kurs i integrert plantevern.

Kontakt

  • Bjørn Einar Rakstang

    Prosjektleder

    Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

    Telefon: 913 07 576

    E-post: ber@skogkurs.no