Typetegningene for bruer har vært til god nytte ved prosjektering av bruer på skogveinettet. De enkelte bruer og landkar har forskjellig opphav i tid og er revidert i 1987/1989. For enkelte tegninger mangler referanse til lastforskrifter. Typetegningene er utarbeidet og senere etterregnet og oppdatert av Sweco Norge AS. Skogbrukets Kursinstitutt har stått for prosjektledelse og publisering.

2007: Etterregning av typetegninger for landbruksveibruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.
For bruspenn der dagens krav til last ikke er tilfredsstilt er det angitt den bruksklasse som brua tilfredsstiller kravene til. (Rapport i PDF)

2016: Oppdatering av typetegningene og av generell informasjon med hensyn på opplysninger om benyttet trafikkgrunnlag/trafikklastkapasitet. Vurdering av om bruene tilfredsstiller laster for 74 t tømmervogntog (Notat i PDF). Landbruksdirektoratet

2020: Ettersyn og vurderinger av eksisterende bruer på landbruksveiene er meget viktig. Med økt fokus på bruettersyn og vedlikehold er det nå utarbeidet grunnlagstabeller for stålbjelkebruer (typetegning 1 og 2). Her kan skogeier eller andre raskt gjøre en vurdering om brua potensielt er trygg å passere etter spenn og type bjelker: Bruksklasse (Bk) 10, 8T eller 8? Bruksklassen forutsetter riktignok plassering av bjelkene og standarden på brua forøvrig, både landkarene og brudekket: materialer og dimensjonering, samt tilstand. For å vurdere bæreevnen sikkert må kompetent fagpersonell engasjeres. Les mer om bruinspeksjon her: Inspeksjon av bruer på landbruksveier

Typetegninger - sist endret des. 2016
- er utarbeidet for:

Tegningene kan skrives ut i A3 format og generelle data og armeringslister i A4 format.

Alle rapporter og tegninger er laget i PDF Acrobat Reader er nødvendig for å lese PDF-filer. Lastes ned gratis her:
fsf
Landbruksvegbru type 1 - Stålbjelkebru med tredekke:

     Generelle data
Tegninger:
     Oversikt
     Detaljer
Grunnlagstabeller for vurdering av bruksklasse for bjelkene på eksisterende bruer:
     H-Bjelker
     Vedlegg – Tekniske data H- Bjelker
     I-Bjelker
     Vedlegg – Tekniske data I- bjelker

Landbruksvegbru type 2 - Stålbjelkebru med betongdekke:

     Generelle data
Tegninger:
     Oversikt
     Detaljer og armering
Armeringslister:
     Spenn   8,0m
     Spenn 10,0m
     Spenn 12,0m
     Spenn 14,0m
     Spenn 16,0m
     Spenn 18,0m
     Spenn 20,0m
Grunnlagstabeller for vurdering av bruksklasse for bjelkene på eksisterende bruer:
     H-Bjelker
     Vedlegg – Tekniske data H- Bjelker
     I-Bjelker
     Vedlegg – Tekniske data I- bjelker

Landbruksvegbru type 3 - Betongplatebru:

     Generelle data
Tegninger:
     Oversikt
     Detaljer og armering
Armeringslister:
     Spenn   2,0m
     Spenn   4,0m
     Spenn   6,0m
     Spenn   8,0m
     Spenn 10,0m
     Spenn 12,0m

Landbruksvegbru type 4 - Trebru med tverrspent skurlastdekke:

     Generelle data
Tegninger:
     Oversikt
     Detaljer
     Rekkverk, oversikt
     Rekkverk, detaljer
     Beslagløsning for dekke uten kreosot

Landbruksvegbru type 5 - Trebru med tverrspent limtredekke:

     Generelle data
Tegninger:
     Oversikt
     Detaljer
     Rekkverk, oversikt
     Rekkverk, detaljer
     Beslagløsning for dekke uten kreosot

Landkar h=3,0m på god byggegrunn:

     Generelle data
Tegninger:
     Oversikt
     Armering
Armeringslister:
     Landkar
     Frontvegg bru type 1
      Frontvegg bru type 4/5
 


Nettsiden er utviklet og vedlikeholdes av :
Skogkurs