Foto: Arne Nyaas

Om Skogkurs

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) – vi utvikler kompetanse for verdens mest bærekraftige næring.  Skogkurs skal kjennetegnes ved å være:
• Forskningsbasert   • Praksisnær   • Kreativ   • Leveringsdyktig.

Aktuelle lenker:

Styret:

  • Leder: Olav Bjella (Viken Skog)
  • Nestleder: Tone Margrethe Reierselmoen (NORSKOG)
  • Ivar Stuve (Glommen Mjøsen Skog)
  • Trygve Enger (Det norske Skogselskap)
  • Siv Høye (Glommen Mjøsen Skog)
  • Kjersti Holt Hanssen (oppnevnt representant for LMD)
  • Mikael Fønhus (representant for de ansatte ved Skogkurs)

Om organisasjonen

Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965.

Skogkurs har til formål å være skogbrukets fellesorgan for kompetanseformidling innen næringsutvikling og forvaltning av skog og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal Skogkurs bidra til kompetanseheving for aktørene i skogbruksnæringen, og til formidling av kunn­skap om skog og natur til skoleverk og allmennhet.

Skogkurs sine medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Skogkurs har 36 medlemsorganisasjoner.

Medlemsorganisasjoner:
Allskog SA
AT Skog SA
Bergen og Hordaland Skogselskap
Det norske Skogselskap
Glommen Mjøsen Skog
Helgeland Skogselskap
Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad
Kvinner i Skogbruket
Maskinentreprenørenes Forbund, avd Skog
Naturviterne
Norsk Juletre
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Skogeierforbund
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk Virkesmåling
NORSKOG
Salten Skogselskap
Skogbrand
Skogbrukets Landsforening
Skogselskapet i Agder
Skogselskapet i Buskerud og Telemark
Skogselskapet i Hedmark
Skogselskapet i Møre og Romsdal
Skogselskapet i Oppland
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Skogselskapet i Rogaland
Skogselskapet i Trøndelag
Skogselskapet i Østfold
Sogn og Fjordane Skogselskap
Statskog SF
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Treindustrien
Tretorget AS
Troms Skogselskap
Vestfold Skogselskap
Viken Skog SA