Skogsvei

Frivillig MVA-registrerte veianlegg mindre gunstige enn før

Tidligere har et MVA-registrert skogsveianlegg kunnet fakturere anleggsbidrag til sine medlemmer for bygging og opprusting av skogsvei uten påslag av MVA. Dermed ble skogeiere som ikke var MVA-registrert spart for MVA-kostnaden. Med nye skatteregler må alle som ikke skal levere næringsoppgave (såkalte kapitalskogbrukere) få faktura med påslag av MVA.

Årsaken til denne endringen skyldes at Skatteetaten ønsker lik behandling av merverdiavgiften (MVA) for alle som driver skogbruk utenfor næring. De såkalte kapitalskogbrukerne får som kjent beholde MVA på alle sine inntekter, men får samtidig MVA som kostnad på alle investeringer.

Tidligere kunne MVA-registrerte veianlegg / veiforeninger fakturere alle anleggsbidrag på opprusting og nybygging uten MVA.

Heretter må altså veiforeningen holde styr på hvem som driver virksomhetsskogbruk og hvem som driver kapitalskogbruk. Til virksomhetsskogbrukerne kan veilaget fakturere anleggsbidrag uten påslag av mva, men må fakturere med påslag av MVA til de som driver kapitalskobruk.

Den nye ordningen skaper mer jobb for veiforeningen, samtidig som nytten helt faller bort for de fleste medlemmene. Eneste unntaket er virksomhetsskogbrukere som har hatt MVA-omsetning under 50.000 kroner og av den grunn ikke er MVA-registrerte. Disse vil fortsatt kunne få faktura uten MVA og spare denne kostnaden.


Les mer om saken på Kunnskapsskogen.

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no