Skogbruket trenger flere profesjonelle veiplanleggere

Skogkurs tilbyr nå kurs for både erfarne og mindre erfarne veiplanleggere. Hensikten er å få flere igjennom nåløyet til å bli «profesjonelle veiplanleggere».

I 2019 vil vi arrangerer et tilpasset kurs over 3 samlinger, samt en praksisperiode i løpet av sommeren. Det settes noen krav til utdanning og erfaring, men både personer med mye praktisk erfaring og de som evt. mangler formell utdanning er  velkomne til å søke.

Søknadsfristen er allerede 2. april.

Vi oppfordrer sterkt deg som eventuelt er interessert til å kaste deg rundt og søke. Skogbruket i Norge trenger sårt flere kompetente veifolk med dokumentert kunnskap.  

Se vedlagt invitasjon til kurset

 

Kontakt

  • Steinar Lyshaug

    Senior prosjektleder

    Driftsteknikk, landbruksveier

    Telefon: 996 37 311

    E-post: sl@skogkurs.no