Seminaret Hjortevilt 2020 - sett av datoene

Landets viktigste arrangement for formidling av kunnskap om hjortevilt er for 2020 lagt til Ringsaker 25. og 26. mars. Skogkurs har som de siste årene ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring.

Det forventes deltakere fra blant annet forskning og undervisning, offentlig og privat forvaltning, organisasjoner og med grunneiere og jegere fra hele Norge. Dette er det 16. seminaret i rekken og arrangeres på samme hotell som i 2019, Scandic Hotell, Ringsaker.

Mer informasjon og påmelding (åpner januar 2020) kommer på denne siden:


Hjorteviltseminar.no

 


Foto: Dagh Bakka

 

 

Kontakt

  • Dagh Bakka

    Senior prosjektleder

    Vilt og utmarksnæring

    Telefon: 950 87 195

    E-post: db@skogkurs.no