Kostnadskalkulasjon

Nytt kurstilbud - Kostnadskalkulasjon ved skogsdrift

Først runde med det nye kurstilbudet settes opp fire steder rundt om i landet. MEF Skog er medarrangør, men kursene er åpne for alle interesserte. 

Avvirkingskostnaden utgjør en stor del av de totale kostnadene i verdikjeden. Kjennskap til kostnadsdriverne er derfor grunnleggende i jakten på å spare kostnader og øke lønnsomheten. Det gjelder både de som planlegger drifter, entreprenører og særlig interesserte skogeiere.

Påmelding gjør du HER.

Nærmere beskrivelse av de fire første kursene:

Trondheim, mandag 25. november

Kristiansand, tirsdag 26. november

Sem i Vestfold, onsdag 27. november 

Rudshøgda, torsdag 28. november


Kusopplegget har blitt til i prosjektet «Opplæringspakke i kostnadskalkulasjon av skogsdrifter». Prosjektet er ledet av Skogkurs i samarbeid med MEF skog, Viken Skog, Nortømmer og NIBIO. Prosjektet er finansiert med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.


 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no